ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
504
08 ก.ย. 2564
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
506
21 ก.ค. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทินกร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเทพราช-หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ยาว ๑๒๗ เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
498
12 ก.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย-น้ำตกยางแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
744
15 มี.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 110-61 สายประชาชื่น-ไสใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาคา ตำบลเทพราช กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้ ดาวน์โหลดเอกสาร
718
03 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
709
01 มี.ค. 2564
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย-น้ำตกยางแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,625 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
731
18 ก.พ. 2564
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 110-61 สายประชาชื่น-ไสใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาคา ตำบลเทพราช กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยก ดาวน์โหลดเอกสาร
696
15 ก.พ. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย-น้ำตกยางแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
720
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50