ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ต.ค. 2562
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 ก.ย. 2562
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ส.ค. 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ก.ค. 2562
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 มิ.ย. 2562
6 ประกาศผลการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน 3/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 พ.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.110-01 สายชลประทาน หมู่ที่ 3,13 บ้านต้นเนียง บ้านคลองขุด ตำบลเทพราช กว้าง 7 เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 0.05 เ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 พ.ค. 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 พ.ค. 2562
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน 3/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 พ.ค. 2562
10 ประกาศผลการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ และรถบรรทุก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40