ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 มิ.ย. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านเทพราช ตำบลเทพราช ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 พ.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านต่อเรือ ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 พ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านเขายวนเฒ่า ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 พ.ค. 2563
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในโครงการ/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านต่อเรือ ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอส ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 พ.ค. 2563
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในโครงการ/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านเทพราช ตำบลเทพราช ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 พ.ค. 2563
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในโครงการ/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านเขายวนเฒ่า ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 พ.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านเผียน ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 พ.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖บ้านใสอ้อย ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 พ.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านไสแพ ตำบลเทพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46