ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ต.ค. 2562
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ต.ค. 2562
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง ขอเชิญขวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองคืการบริหารส่่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 ต.ค. 2562
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ส.ค. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ส.ค. 2562
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 มิ.ย. 2562
7 ประกาศสภาองค์ฏารบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง ขอเชิญขวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2562
8 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 เม.ย. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
12
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57